نسخه دیجیتال کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین

نویسنده: دکتر نجف لک زایی
انتشارات: بوستان کتاب
تهیه کننده: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
 
چکیده:

گروهی از پژوهشگران معتقدند صدرالمتألّهین هیچ نکته جدیدی بر مباحث سیاسی فارابی و ابن سینا نیفزوده, شمار دیگری بر این باورند که او صرفاً به بسط مباحث مجمل و مبهم فارابی اکتفا کرده است. در اثر حاضر استدلال شده است که با طرح حکمت سیاسی متعالیه دور جدیدی در اندیشه سیاسی شیعه آغاز شد که نشان دهنده چالش و نزاع بیش از پیش میان سیاست دینی و نظم سلطانی بود و زمینه را برای تحقق علمی و عملی حکومت دینی, در ادوار بعدی, فراهم کرد. این اثر تا کنون موفقیت‌هایی را در کارنامه‌ی نویسنده ثبت کرده است؛ از جمله به عنوان کتاب سال دانشجویی؛ کتاب سال حوزه و برگزیده کنگره دین پژوهان معرفی شده است. بحث ابتکاری حکمت سیاسی متعالیه برای نخستین‌بار در این اثر آمده است.

فهرست مطالب:

سخنى با خواننده
مقدّمه  
فصل اوّل:زمينه‌هاى تكوين شخصيت سياسى صدرالمتألّهين 
        -مقدّمه  
        -زندگى سياسى 
        -اوضاع زمانه   
        -عصر صدرالمتألّهين از نگاه خود وى  
        -ميراث علمى ملاّصدرا   
فصل دوم:جايگاه دانش سياسى در حكمت متعاليه  
        -الف) دانش سياسى در آثار ملاّصدرا<
        -ب) منابع انديشه سياسى صدرالمتألّهين
فصل سوم:زندگى سياسى در انديشه صدرالمتألّهين 
        -تأمل در معاش انسان‌ها   
        -جايگاه دنيا در انديشه ملاّصدرا  
        -مفهوم سياست در انديشه ملاّصدرا   
        -تفاوت سياست و شريعت از نظر مبدأ   
        -تفاوت سياست و شريعت از نظر غايت 
        -تفاوت سياست و شريعت از نظر فعل   
        -تفاوت سياست و شريعت از نظر انفعال
        -اجتماع و قانون  
فصل چهارم:حكومت دينى در انديشه ملاّصدرا
        -مقدّمه   
        -كار ويژه‌هاى حكومت دينى
        -سعادت   
فصل پنجم:ساختار حكومت دينى در انديشه ملاّصدرا   
        -. آغازگر يا مقلّد؟   
        -. انواع نظام سياسى   
        -جمع‌بندى  
خاتمه:نتيجه‌گيرى   
پيوستها   
        -الف: گزيده مباحث سياسى در آثار صدرالمتألّهين
        -ب: گاهنامه زندگى و زمانه صدرالمتألّهين   
فهرست‌ها  
        -فهرست آيات   
        -فهرست روايات   
        -فهرست اشعار   
        -فهرست اسامى معصومين عليهم‌السلام 
        -فهرست اعلام  
        -فهرست علوم و توابع آن  
        -فهرست گروه‌ها، جماعات و طوايف 
        -فهرست كتاب‌ها، مقالات و مجلات  
        -فهرست مكان‌ها   
        -فهرست اصطلاحات و مفاهيم   
منابع و مآخذ   

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد