نسخه دیجیتال کتاب اندیشه سیاسی محقق سبزواری
نویسنده: دکتر نجف لک زایی

انتشارات: بوستان کتاب

تهیه کننده: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

خرید در کتابخوان همراه پژوهان

1338

معرفی کوتاه کتاب:

در میان قرون اسلامی قرن یازدهم هجری درخشندگی خاصی دارد. عالمان بزرگی چون میرداماد, شیخ بهایی, میرفندرسکی, صدرالمتالهین, محمدتقی مجلسی, فیض کاشانی, محقق سبزواری, محمدباقر مجلسی, محقق خوانساری و سیاست مدارانی چون شاه عباس اول, خلیفه سلطان, شیخ علی خان زنگنه, و... در این قرن می زیسته اند. آثار علمی و خدمات ارزش مندی که در این دوره به عالَم اسلام عرضه شد بر هیچ دانشور منصفی پوشیده نیست. بسیاری از عالمان این قرن, در جوامع اسلامی و به ویژه شیعه شناخته شده اند و همواره از ثمرات علمی آنان بهره برده شده است, اما برخی از آنان, چنان که باید, به مردم و حتی به جوامع علمی, معرفی نشده اند. محقق سبزواری از دانش مندانی است که در چنین دوره ایمی زیسته و آثار گران قدری از خود به یادگار گذاشته است, اما متاسفانه تاکنون ناشناخته مانده و غیر از دو اثر فقهی وی که مورد استفادهء علمای بزرگ بوده است, بیش از بیست اثر دیگر وی هم چنان به صورت خطی باقی مانده است.

سخنى با خواننده 
مقدّمه 
فصل اوّل:زمينه‌هاى تكوين شخصيت سياسى صدرالمتألّهين
     -مقدّمه 
     -زندگى سياسى 
     -اوضاع زمانه 
     -عصر صدرالمتألّهين از نگاه خود وى 
     -ميراث علمى ملاّصدرا 
فصل دوم:جايگاه دانش سياسى در حكمت متعالي
     -الف) دانش سياسى در آثار ملاّصدرا
     -ب) منابع انديشه سياسى صدرالمتألّهين
فصل سوم:زندگى سياسى در انديشه صدرالمتألّهين
     -تأمل در معاش انسان‌ها 
     -جايگاه دنيا در انديشه ملاّصدرا 
     -مفهوم سياست در انديشه ملاّصدرا 
     -تفاوت سياست و شريعت از نظر مبدأ 
     -تفاوت سياست و شريعت از نظر غايت 
     -تفاوت سياست و شريعت از نظر فعل 
     -تفاوت سياست و شريعت از نظر انفعال 
     -اجتماع و قانون 
فصل چهارم:حكومت دينى در انديشه ملاّصدرا
     -مقدّم
     -كار ويژه‌هاى حكومت دينى
     -سعادت 
فصل پنجم:ساختار حكومت دينى در انديشه ملاّصدرا
     -. آغازگر يا مقلّد؟ 
     -. انواع نظام سياسى 
     -جمع‌بندى 
خاتمه:نتيجه‌گيرى 
پيوستها 
     -الف: گزيده مباحث سياسى در آثار صدرالمتألّهين
     -ب: گاهنامه زندگى و زمانه صدرالمتألّهين
فهرست‌ها 
     -فهرست آيات 
     -فهرست روايات 
     -فهرست اشعار
     -فهرست اسامى معصومين عليهم‌السلام 
     -فهرست اعلام 
     -فهرست علوم و توابع آن 
     -فهرست گروه‌ها، جماعات و طوايف 
     -فهرست كتاب‌ها، مقالات و مجلات 
     -فهرست مكان‌ها 
     -فهرست اصطلاحات و مفاهيم 
منابع و مآخذ

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد