عنوان مقاله:

بررسی امنیت اقتصادي افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت

نویسندگان:

نجف لک زایی

هادی حاج زاده

چکیده:

مطالعه امنیت، مقوله ای سهل و ممتنع است، سهل از این رو که همه انسان ها نسبت به آن علم حضوری دارند و ممتنع از آن جهت که معانی، سطوح، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل می شود.یکی از ابعاد امنیت، امنیت اقتصادی و یکی از سطوح آن امنیت فردی است. همچنین یکی از ارکان امنیت، «مرجع امنیت» نام دارد که به معنای مهم ترین «موضوعی» است که صیانت از آن، مطلوب کنشگران امنیتی است. در بحث حاضر، «موضوعات» دخیل در «امنیت اقتصادی افراد» در پرتو قواعد فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که فقها به جنبه های مختلفی از امنیت اقتصادی افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهی را برای صیانت از حقوق اقتصادی افراد تاسیس کرده اند. این سه دسته عبارتند از: قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی افراد را منع میکند، قواعدی که امنیت اقتصادی افراد را مورد تاکید و تضمین قرار می دهد و به رسمیت میشناسد، قواعدی که امنیت/ آزادی اقتصادی افراد را محدود میکند. در پایان و به عنوان جمع بندی بحث، سعی شده است، مهمترین قاعده مرتبط با امنیت اقتصادی(تحت عنوان مرجع امنیت)، از بین قواعد بررسی شده، استخراج و ارائه گردد.


جهت دانلود مقاله با فرمت پی دی اف روی تصویر زیر کلیک نمایید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد