عنوان مقاله:

درآمدى بر طبقه بنديهاى انديشه سياسى اسلامى

نویسنده:

دکتر نجف لک زایی

منتشر شده در فصلنامه علمى - پژوهشى حكومت اسلامى ؛ شماره 61

چکیده:

اندیشه سیاسی اسلام و مسلمانان مقوله ای است كه در جهان معاصر توجه بسیاری را به خود جلب كرده است. اندیشه تجدید حیات سیاسی در جهان اسلام موجب شد كه از یك سو مؤسسات مطالعاتی در مغرب زمین به بنیادهای فكری سیاسی در میان مسلمانان توجه كنند و از دیگر سوی، محققان مسلمان نیز به ذخایر كهن سیاسی خود نگاهی دوباره بیفكنند. بدیهی است كه این پژوهشها و مطالعات در یك سطح نبوده و از نظر روش و محتوا قابل ارزیابی و درجه بندی هستند. در این مقاله هدف این است كه نوع نگاه این مطالعات و پژوهشها به اندیشه سیاسی مسلمین و طبقه بندیهایی كه در این باره ارائه داده اند، مورد شمارش و احیاناً نقد و بررسی قرار گیرد تا پس از آن بتوانیم با نگاه روشمندتری به میراث سیاسی اسلامی بپردازیم. این طبقه بندیها از یك جهت به دو گروه تقسیم می شوند: طبقه بندیهایی كه به اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته اند و آنها كه فقط به اندیشه سیاسی شیعه پرداخته اند.

 

جهت دانلود مقاله با فرمت پی دی اف روی تصویر زیر کلیک نمایید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند